GRAFISK

JOKER FILMPLAKAT

Plakat til filmen Joker, en skoleoppgave vi fikk på Glemmen VGs.

RBL LOGO

Sammen med Christian Alsaker har jeg laget logoen til klærne til Rebell Kollektivet. Logoen er satt sammen av R'en, B'en og L'en i Rebell logoen.